Discrete Manufacturing

เมื่อโรงงานการผลิตมีพื้นฐานที่จะผลิตเพื่อสนับสนุนงานโครงการมากขึ้น (project-based manufacturing) การพัฒนาการของซอฟต์แวร์ ERP จึงมุ่งเน้นงานโครงการอย่างแท้จริง ผู้ผลิตอุตสาหกรรมจำนวนมากขึ้นในทุกๆปี ที่ต้องมีส่วนร่วมในการผลิตที่ซับซ้อนและการสั่งซื้อเป็นตัวขับเคลื่อนการผลิต (Engineering-To-Order) และการจัดการกับความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลก IFS มอบซอฟต์แวร์โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชั้นนำสำหรับ ‘การผลิตตามคำสั่งซื้อ’ (‘X’-To-Order), สำหรับการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ สำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEMs-Original Equipment Manufacturers), ผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ (EMS-Electronic Manufacturing Services), ซัพพลายเออร์และผู้จัดจำหน่ายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ ในสภาพแวดล้อมการผลิตที่ซับซ้อน หรือการผลิตแบบผสม (mixed-mode) ซึ่งการจัดการนี้ครอบคลุมทั้งวงจรชีวิตทั้งหมดของการผลิตสินค้า การบริหารสินทรัพย์ การเงินและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ไอเอฟเอสสามารถช่วยเหลือลูกค้าในอุตสาหกรรมนี้ได้โดยการสำรวจแหล่งเก็บข้อมูลของเรา

Find out more with regards to casino games online real money.